Mts Greven

Fam. Greven te Markelo heeft half juni fr koeirn verhuist naar de nieuwe ligboxenstal.

In deze stal is een 2 x 12 Delaval solidex melkstal gebouwd.

Daarnaast is mechanisatie Lochem verantwoordelijk voor de complete inrichting van de stal.

o.a. stalinrichting, mestrobot, silo, vijzels, verlichting, watervoorziening, enz.